Vad är Bonden i skolan?

En liten film om nyttan med Bonden i skolan.