Bråkiga bondgårdsdjur

Träna på bråk med hjälp av våra bondgårdsdjur. Material för att skapa bråkcirklar.

Tillbaka till alla lektioner

Syftet är att på ett roligt sätt lära sig mer om matematik och bråk med hjälp av bondgårdsdjuren.

Materialet innehåller tre bråkiga djur: ko, får och gris. Djuren finns både som målarbilder och i färg. I materialet finns också bråkcirklar, både med och utan bråken utskrivna. Dessa skriva ut, klistras ihop (instruktion finns i materialet) och klistras slutligen fast på djurens magar. Slutresultatet blir blädderbara bråkcirklar. 

Matematik (Åk 1-3)

Taluppfattning och tals använding

  • Tal i bråkform som del av helhet och del av antal samt hur delarna benämns och uttrycks som enkla bråk. Hur enkla bråk förhåller sig till naturliga tal.
  • De fyra räknesättens egenskaper och samband samt användning i olika situationer.

Matematik (Åk 4-6)

Taluppfattning och tals använding

  • Metoder för beräkningar med naturliga tal och enkla tal i bråk- och deci­malform vid överslagsräkning, huvudräkning och skriftlig beräkning. An­vändning av digitala verktyg vid beräkningar.