Fjallko Vuollerim Jennygotthold5. Klicka för att se visa hela bilden.

Vilken mat passar bra att producera i Norrbotten?

Eftersom länet ligger så långt norrut så är det en ganska kort odlingssäsong jämfört med övriga Sverige. Det gör att det inte går att odla lika mycket i Norrbotten som det går i till exempel Skåne. Den korta odlingssäsongen gör att det är svårt att odla exempelvis vete som görs till vetemjöl och används till att baka bullar av. Vetet behöver många fler odlingsdagar för att mogna klart.

Men vissa saker går att odla ändå då det hinner mogna tack vare de långa och ljusa nätterna på sommaren. En sak som går bra att odla i Norrbotten är vall, det odlas på största delen av åkermarken (ungefär 80%). Det är gräs som görs till ensilage eller hö till foder (mat) åt djuren. Eftersom gräset (djurens mat) växer så bra här så passar det bra att ha just kor i Norrbotten.

Förutom gräset så odlar bönderna också spannmål som korn och havre, samt potatis, morötter, andra grönsaker, jordgubbar och vinbär.

Det finns flera fördelar med att odla i Norrbotten, det kalla klimatet och många soltimmar gör nämligen att det blir smakrikare mat. Dessutom finns det inte lika många skadeinsekter som förstör växterna.

Skogsagare Hugger. Klicka för att se visa hela bilden.

Hälften av Norrbotten är täckt av skog

Norrbotten är ett län med mycket skog. Nästan hälften av hela Norrbottens markyta täcks av skog!

Många bönder äger förutom åkermark även skog. Bonden måste sköta om skogen noga och när den vuxit klart fälls träden och efter det planteras en ny skogsplanta.

De vanligaste trädslagen är tall och gran. Med trä kan man göra mycket, till exempel träplankor att bygga hus med, men även möbler, papper och mycket annat. 

Norrbotten Ang Jennygotthold. Klicka för att se visa hela bilden.

Norrbotten i siffror

Siffran inom parentes är så många det finns totalt i hela landet.

- 1 400 bondgårdar (jordbruksföretag) (58 000)
- 3 700 människor som jobbar med jordbruket (166 000)

- 16 000 nötkreatur (kor, tjurar och kalvar) (1 450 000)
- 5 800 får (510 000)
- 19 000 grisar (1 390 000)
- 40 000 höns (7 900 000)
- 1000 hästar (355 000)