Tillbaka till Svenskt lantbruk

Förnybar energi från Sveriges bönder

För att kunna tända en lampa, spela dataspel, få värme i elementet på vintern och köra bil och använda maskiner behöver vi olika former av energi. Men vad är energi och var finns den?

Det är lite knepigt att förklara men man kan tänka på det som en kraft som sätter något i rörelse. Tänk till exempel på Zlatan när han sätter ett snyggt mål med ett stenhårt skott – det är energi i form av en rörelse. Rörelsekraften får han genom att äta mat, till exempel spagetti (fett och kolhydrater) som kroppen sedan omvandlar till värme och rörelse. Det är samma sak med olja och bensin som omvandlas i en båt- eller bilmotor. Och tänder man en brasa skapas ljus och värme.

Genom att på olika sätt omvandla energi som finns lagrad i till exempel olja, ved och mat får vi ut energi i form av värme och rörelsekraft. Och det är det som är det magiska med energi: den kan inte skapas på nytt och den kan inte förstöras – bara omvandlas till en annan form av energi. Därför kan man säga att all energi hänger ihop i ett stort gigantiskt kretslopp på jorden och i universum. På så vis är vi alla del av samma energi som den som sätter Zlatans boll i nätet!

Vindkaft I Smaland
Sol Odling

Var kommer energin från?

Det är ganska knepigt att förklara, men om vi tittar på jorden och den energi som vi använder kommer nästan allt från solen. Utan solens energi som strålar in på jorden kan inte växter och djur leva. De gröna växterna kan fånga in en del av solenergin och omvandla den till sådan energi vi människor och alla andra djur kan leva av.

Olja, naturgas och kol är lagrad solenergi som bildats av döda växter och djur som tryckts ihop under flera hundra miljoner år. Därför kallas den formen av lagrad energi för fossil, precis som man också kallar rester efter döda djur som förstenats för fossiler. 

Solpaneler

Sol, vind och vatten

Solenergin, i form av solinstrålning, kan vi också använda direkt som värme eller el. Men även vindkraften och vattenkraften har sitt ursprung från solen. Vinden blåser tack vare att solen värmer luften vid marken och luftlager på olika höjd, och som under påverkan av lufttrycket gör att vinden kommer i rörelse och blir starkare eller svagare. På sommaren blåser det oftast mer på dagen, när solen skiner, än på natten. Vindens rörelseenergi kan vi ta tillvara i vindkraftverk och omvandla till el.

När det gäller vattenkraften så ingår den i ett kretslopp med solen som motor. Solen värmer marken och haven som avdunstar vatten i form av vattenånga. Vattenångan stiger högre upp och bildar moln, när molnet blir tillräckligt fyllt och har stigit högt upp kyls vattenångan ner och faller mot marken som regn eller snö. Detta kretslopp av vatten fyller upp sjöar och älvar vars rörelseenergi vi sedan använder för att omvandla till el i vattenkraftverk.

Tänk igen på Zlatan och energin i spagettin han äter. När en bonde sår vete på en åker sätter hon eller han igång en omvandlingsprocess där olika former av energi, sol, vind och vatten jobbar tillsammans så att veteplantorna växer. All den energin lagras i vetet – biobränsle – som vi sedan gör spagetti av. Och som Zlatan sedan äter upp och omvandlar till rörelse energi i sin kropp!

Raps Vindkraft

Förnybar energi och fossil energi

Vad är skillnaden mellan förnybar energi och fossil energi?

Att få ut energi genom att odla växter eller sätta upp ett vindkraftverk tar jämfört med energi från olja, kol och naturgas inte flera miljoner år.

Energi från sol, vind, vatten och biobränsle (exempelvis ved och mat) kan omvandlas och förnyas snabbt i energins kretslopp. Den typen av energi kallas därför för förnybar energi eller grön energi. En annan viktig skillnad är att förnybar och grön energi inte är dåligt för klimatet på samma sätt som fossil energi.

I den förnybara och gröna energins kretslopp är bonden kung på planen! Det är våra bönder som producerar – sår, odlar och skördar – mycket av den förnybara energi vi behöver i form av mat, biodrivmedel, bioenergi och grön el. Om vi ska kunna bli helt oberoende av fossil energi – som inte är bra för klimatet och för vår framtid – måste vi ha massor av bönder i vårt land som producerar den gröna förnybara energi vi behöver.

Biogas

Gröna energikällor

I Sverige har vi bestämt att vi ska vara fossiloberoende till år 2050. Vi har kommit mer än halvägs till det målet. Ungefär 60 % av den energi vi använder i Sverige är förnybar och grön energi.

Den svåraste utmaningen är att se till att inga bilar kör på fossila drivmedel som bensin och diesel – men det går om vi satsar ordentligt för vi har redan den teknik som behövs och vi har tillräckligt med bioenergi om vi vill. Det som saknas är pengar och att våra politiker bestämmer vilka spelregler som gäller om man vill vara med och investera i grön energi. Gröna energikällor är: bioenergi/biodrivmedel, sol, vatten och vind.