Tillbaka till Svenskt lantbruk

Fakta om det svenska lantbruket

Vi i Sverige kan vara stolta över vårt jordbruk. Vi är inte störst, men vi har medvetet satsat på ett jordbruk där vi tänker på miljön och skapar så bra förutsättningar för djuren som vi bara kan.

Till ytan är faktiskt Sverige ett av de större länderna i Europa. Men lite mindre än en tredjedel av ytan är täckt av skog, en tredjedel består av sjöar, myrar och fjäll. När man tar bort våra städer och bebyggelse återstår 2,7 miljoner hektar till den odlade jorden. Det är drygt 6,5 procent av Sveriges totala landareal.

Trots att vi bor så långt norrut på jordklotet har vi ett bra klimat för jordbruk och det kan vi förstås tacka Golfströmmen för. Men förutsättningarna för att bruka jord varierar väldigt mycket mellan norr och söder. Skåne i söder har en nästan 100 dagar längre växtperiod än Norrbotten i norr.

Om du klickar på länken nedan så hittar du information om hur jordbruket fungerar och ser ut där du bor.

Karta Puffbild 2
Mjolkko Stall

Sveriges bönder

Det finns ungefär 60 000 bönder och bondgårdar i Sverige idag, det betyder att bönderna utgör ungefär 1,3 procent av alla som jobbar i Sverige. Men räknar man in alla som jobbar med jordbruk i Sverige (t.ex även anställda) så kommer man upp i ungefär 166 000 personer. Efterfrågan på fler bönder i framtiden är stor, idag är snittåldern på en lantbrukare 60 år och var tredje svensk lantbrukare har passerat pensionsåldern.

De flesta jordbruk är familjeföretag där familjen själv gör jobbet på gården, samtidigt som en eller flera i familjen också jobbar med annat. En tredjedel av alla företag är så kallade kombinationsföretag där inkomster från själva jordbruket kombineras med inkomster från till exempel skogsbruk, entreprenadverksamhet eller turism.

Allra flest bönder och personer som jobbar inom jordbruket finns i Västra Götaland och Skåne.

I dag finns det som sagt ungefär 60 000 bondgårdar (jordbruksföretag) i Sverige. 1970 fanns det mer än dubbelt så många. Ändå har produktionen inte minskat, eftersom gårdarna har blivit betydligt större. I dag har en svensk gård en åkerareal på ungefär 46 hektar. Det är nästan dubbelt så mycket som för 40 år sedan.

Vi får också ut betydligt mer av varje hektar och av varje djur. I dag ger ett hektar vårvete i genomsnitt fyra eller fem ton i skörd, medan motsvarande siffra för 1970 bara var tre ton. En genomsnittlig mjölkko ger ungefär 10 000 liter mjölk på ett år, 1970 fick vi bara omkring 4 000 liter mjölk per ko.

Potatis

Vad producerar vi?

Ungefär hälften av all mat vi äter här i landet kommer från Sverige. Viss mat kan vi inte odla själva, som till exempel apelsiner och avokado, men det finns också mat som vi importerar fast vi kan producera den i Sverige.

Siffrorna här nedanför visar hur mycket av den mat vi konsumerar i Sverige som också produceras här. Över 100 procent anger att vi producerar mer än vi konsumerar. Då finns det möjlighet att sälja till andra länder (exportera). Om siffran är mindre än 100 procent producerar mindre än vi konsumerar, då är vi beroende av att köpa från andra länder (importera).

Produkter        1988            IDAG*

Tomat                  25%               15%

Äpple                  20%               30%

Lamm                 85%               30%

Sallat                  30%               40%

Gurka                 55%               50%

Nöt                     90%               60%

Potatis               110%              90%

Lök                      55%              80%

Gris                    110%              80%

Fågel                 100%              75%

Mejeri               110%               70%

Ägg                    105%              90%

Socker               110%             105%

Morötter             85%               95%

Spannmål         110%              115%

 

*Siffrorna är från åren 2018-2021.

Karta

Affisch: Vad produceras var?

Här kan du ladda ner och skriva ut en karta över det vi producerar mest av i Sverige, och var i landet det växer och föds upp.

Tips! Vill ni själva gissa och fylla i vad som produceras där ni bor? Eller saknas kanske något på kartan som ni vill lägga till? Då kan ni ladda ner den tomma kartan och fylla i den själva. 

Vi har också en version som även innehåller en säsongstabell över när på året några av våra svenska grönsaker, frukter och bär finns färska att köpa. Den hittar ni här.