Tillbaka till Regional lantbruksfakta

Blekinge

I Blekinge finns det många olika typer av lantbruksmiljöer. Här finns kustlandet, odlingslandskapet och skogslandet, vart och ett med sina speciella förutsättningar. Visste du att Blekinge kallas för Sveriges trädgård? Man brukar säga det eftersom Blekinge har så bra klimat för att odla mycket frukt, grönsaker och bär. 

I Blekinge har jordbruk och fiske alltid har haft stor betydelse. Här bor mindre än två procent av landets befolkning, men det produceras så mycket som fem procent av Sveriges frukt och grönsaker, närmare tjugo procent av landets kyckling, drygt fyra procent av hjortköttet och potatisen. Det fiskas även mycket fisk. Det finns goda naturliga förutsättningar i länet med ett milt klimat för odling av frukt, bär och grönsaker, potatis och spannmål och rikligt med naturbetesmarker för nöt, lamm och hjortuppfödning, men även gris. En annan fördel för Blekinge är att det ligger så långt söderut, så odlingssäsongen är längre här än i norra delarna av landet.

Ungefär 3 500 personer jobbar med jordbruk på något sätt i Blekinge. 

I Blekinge finns det cirka:

  • 25 000 nötkreatur, alltså både kor, tjurar och kalvar
  • 15 000 får
  • 32 000 grisar
  • 100 000 höns
  • 7 400 hästar
Tomater Olika Farger