Tillbaka till Regional lantbruksfakta

Gotland

På Gotland bor ungefär 60 000 människor. Av dem bor knappt hälften eller 42 procent utanför tätorterna. Knappt ¾-delar eller cirka 70 procent av Gotlands yta används till jord- och skogsbruk.

Det finns faktiskt ungeför lika många får och kor/nötboskap på Gotland som människor. Det beror bland annat på att marken lämpar sig bättre för vallodling (gräs som blir till foder till djuren) och bete än för spannmålsodling, det vill säga att djurens mat växer mycket bra här. Av mjölken från korna görs till exempel fil, smör och ost. Gotland är kända för sina får och det finns till och med en fårras som heter just Gotlandsfår, de känner man igen på den lockiga silveraktiga/grå pälsen.

Det finns totalt ca 1500 gårdar på ön, ungefär 140 av den är gårdar med mjölkkor. Förutom mjölkkor och får har bönderna grisar, höns eller hästar, odlar spannmål, potatis eller grönsaker. Det finns också mycket skog på Gotland.

På Gotland finns det cirka:

  • 60 000 nötkreatur, alltså både kor, tjurar och kalvar
  • 60 000 får
  • 40 000 grisar
  • 150 000 höns
  • 5 800 hästar
Far Ute