Tillbaka till Regional lantbruksfakta

Jönköping

Jönköpings län ligger beläget vid södra delen av Vättern, Sveriges näst största sjöNär du färdas genom länet så ser du väldigt mycket skog, men inte bara skog, utan det finns självklart en hel del bondgårdar. Eftersom det är så mycket skog så odlas det mindre spannmål här, men däremot kan bonden ha många utspridda hagar med skog emellan. Det är tack vare djuren på gårdarna som det inte bara finns skog i landskapet utan djuren betar och håller en del av landskapet öppet. 

De södra delarna av länet består av stenig mark och åkrarna är många, men utspridda och mindre till ytan än i slättlandskapen. Här varvas små åkrar med skog, ängar och sjöar. Den här landskapstypen passar bra att odla vall (gräs) som blir mat till djuren. Vall odlas på ungefär tre fjärdedelar av all jordbruksmark i länet. Landskapet ger alltså goda förutsättningar för mjölk- och köttproduktion, eftersom det finns gott om mat till djuren. Jönköpings län är en del av det som brukar kallas för ”Sveriges mjölkbälte.”

Men i länet finns också bland annat frukt, fisk, ägg och honung. Vid Vättern är klimatet särskilt milt tack vare att vattnet värmer upp marken runt omkring. Längs med sydöstra delarna av sjön reser sig en brant slänt som har väldigt bra förutsättningar att odla frukt på, det området kallas Vätterbranterna och har några av Sveriges största fruktodlingsdistrikt. Där finns det bland annat äppelodlare som ofta gör must av äpplena.

I Jönköpings län finns det:

  • Sammanlagt ungefär 125 000 nötkreatur, alltså alla kor, tjurar och kalvar. Drygt 25 000 av dem är mjölkkor.
  • Drygt 25 000 får
  • Ca 3 300 grisar
  • Ungefär 18 800 hästar
Mjolkko Portratt