Tillbaka till Regional lantbruksfakta

Skåne

De skånska bönderna producerar en stor del av maten vi äter i Sverige. Ja nästan varannan tugga av den svenska maten har odlats eller fötts upp i Skåne. Det är vi stolta över! Jordbruksmarken i Skåne passar mycket bra för att kunna odla exempelvis de fyra sädesslagen vete, korn, råg och havre. Det passar så bra tack vare att det finns stora platta åkrar där de stora maskinerna kan köra, men framför allt för att det är så bra jordkvalitet på många platser i Skåne. Men det finns även gott om betesmark för till exempel kor och får, att gå på bete. 

Eftersom Skåne ligger så långt söderut så blir det vår tidigare här än i resten av Sverige. Det gör att man kan så på fälten tidigare och har därför en längre odlingssäsong än i norra Sverige. Vi kan därför odla saker i Skåne som tar längre tid på sig att mogna. Den skog som finns i Skåne består till stor del av lövträd, till skillnad från längre norr ut där det finns mer barrträd.

Matproduktionen är en viktig del av det skånska näringslivet och det arbetar cirka 60 000 personer med att producera och förpacka mat. I Skåne odlar man framför allt spannmål, raps, sockerbetor och potatis. En annan viktig gröda är vall, det är gräs som blir mat till djur. Men det finns även en stor odling av olika kålsorter, frukt och bär. Över 70 procent av alla bär och frukter som produceras i Sverige kommer ifrån Skåne.

På den skånska landsbygden finns det också många fler företagare som arbetar med yrken som har en stark koppling till jorden, skogen och landsbygdens miljö. För att lantbrukets djur ska må bra och vara friska behövs det till exempel veterinärer och djurskötare och det krävs att man har ett bra djuröga och ett intresse för att arbeta med djur.

Skåne är också den region där den största sockerbetsodlingen finns, samt det enda kvarvarande sockerbruket dit alla sockerbetor levereras för att bli socker. Fabriken ligger i Örtofta. Mycket grönsaker och rotfrukter odlas också i Skåne och på Bjärehalvön brukar den tidigaste potatisen skördas varje år.

I Skåne är maten väldigt viktig och den intresserar många vilket man gärna visar upp genom att anordna matvandringar, matrundor, skördefester under året. Skånes Matfestival är ett sånt evenemang där du kan få ta del av de skånska smakerna.

Visste du att?

  • Det finns 6,1 miljarder träd i Skåne
  • Att mer än 7 av 10 av den svenska bär- och fruktodlingen finns i Skåne
  • Det finns 239 000 vuxna grisar
  • 10 668 personer arbetar inom jordbruket, skogsbruket och inom trädgård i Skåne
  • På 50 hektar åkermark produceras cirka 800 000 brödlimpor, det är ungefär lika stor yta som 100 fotbollsplaner
Rapsaker