Tillbaka till Regional lantbruksfakta

Södermanland

I Södermanland finns bönder som producerar både mjölk, kött, ägg, spannmål, frukt, bär, potatis och grönsaker. Här finns ett varierat landskap, alltså att landskapet skiljer sig mellan olika platser i länet. Bönderna måste därför anpassa sig och producera det som passar landskapet just där de bor. Det finns både lantbruksområden med åkermark där man till exempel odlar spannmål eller vall (gräs som blir foder till djuren), skog, kust och insjöar. 

Längst upp i de norra delarna vid större vatten, som till exempel längs den stora sjön Mälaren, är klimatet särskilt milt (extra varmt). Det är tack vare att vattnet värmer upp marken runt omkring. Där är det bördiga jordar, vilket innebär att det växer bra och det finns bra förutsättningar att odla mat och foder. Dessa stora och platta åkrar kallas slättmarker. Platta och stora åkrar är bra när man odlar spannmål för då blir det lättare och mer effektivt att köra med de stora maskinerna.

I områden med mer skog och mindre åkrar finns det ofta lite mer kor än på platta slätten. På de mindre åkrarna i skogsbygden passar det ofta bättre att odla vallgräs för att få foder till djuren än odla spannmål.

Bönderna låter också korna beta vissa marker. Dessa marker kallas betesmarker och är ofta steniga och ojämna, så det går inte så bra att odla eller köra med stora maskiner där. Men korna kan utan problem gå mellan stenar och träd och beta gräs. Då hålls markerna öppna och det inte växer upp skog överallt, vilket många djur och växter gynnas av.

År 2020 var det drygt 5 500 personer som jobbade med jordbruk på något sätt i länet. Totalt i hela Sverige är den siffran ungefär 166 000 personer.

I länet Södermanland finns det ungefär:

  • 40 000 nötkreatur, alltså både kor, tjurar och kalvar
  • 20 000 får
  • 55 000 grisar
  • 250 000 höns
  • 8 500 hästar

Det finns här 344 000 hektar skog som sedan blir till papper, plankor och energi som vi kan värma våra hem med. Det är ungefär lika stor yta som 700 000 fotbollsplaner. En bonde kan ha flera olika delar i sitt företag. Till exempel kan bonden vara både mjölkbonde och skogsbonde samtidigt.

Vete