Tillbaka till Regional lantbruksfakta

Stockholm

Stockholms län har flest invånare av alla Sveriges län, men visste du att det finns ungefär lika mycket åkermark som det finns bebyggd mark här? Allra vanligast om man är bonde i Stockholms län är att man odlar växter, som exempelvis de fyra sädesslagen vete, havre, råg eller korn. Det kallas för spannmål och odlas på nästan 40 % av all åkermark i länet. Spannmålet kan du framför allt se växa på åkrarna på de platser där det är ganska slät mark med plats för stora, platta åkrar. Där är det lättare för maskinerna att köra. Det odlas också mycket vall, som är gräs som blir till djurens foder. Det odlas på lite mindre än hälften av åkermarken. Bland djuren är kycklingar, grisar och kor vanligast och från dem får vi ägg, kött, mjölk – och gödsel som ger viktig näring till det som växer på åkrarna. I Stockholms län finns det också många hästar, där finns det faktiskt fler hästar än kor!

Längs den stora sjön Mälaren är klimatet särskilt milt tack vare att vattnet värmer upp marken runt omkring. Där finns det flera äppelodlare som ofta gör must av äpplena. I landskapet odlas också grönsaker och blommor i stora växthus. Många bönder nära städerna arbetar också med annat utanför gården, som till exempel snöröjning och köra grävmaskin. 

I Stockholms skärgård finns det över 30 000 öar, 200 av dem är bebodda och på några öar finns det små skärgårdsjordbruk.

I Stockholms län finns det:

  • Ungefär 16 000 kor, tjurar och kalvar. Cirka 2 500 av dem är mjölkkor
  • Cirka 17 000 får
  • 15 000 grisar
  • Drygt 75 000 höns
  • Cirka 27 700 hästar
Hastar Sthlm