Tillbaka till Svensk mat

Märkning av mat

Det finns olika sätt att informera och märka mat för att man som konsument ska kunna veta både var och hur maten har producerats.

Dels finns ursprungsinformation som visar var maten kommer ifrån, till exempel vilket land eller annat geografiskt område.

Det finns också andra märkningar som visar på vilket sätt maten är producerad. Märkningen kan visa om produkten exempelvis är ekologisk, tillverkad under schyssta förhållanden om den är hälsosam och om djuren har blivit väl behandlade.

Många märkningar är frivilliga för de som producerar maten, men för att få använda märkena måste de uppfylla olika krav och så kontrolleras de för att man ska vara säker på att de uppfyller kraven.

Fransverige3
Honung

Matens ursprung

För vissa typer av mat finns det regler för att vi ska kunna se var maten kommer ifrån när vi handlar i butiker. Fisk, kött och fågel måste ha sådan information på förpackningarna (till exempel lax, köttfärs och kyckling). Även frukt och honung måste ha information som visar vilket land produkterna kommer från.

Anledningen till att maten märks på det här viset är att vi som konsumenter ska kunna ha god kunskap om var maten kommer ifrån. Vi ska inte kunna luras att tro att maten kommer från ett annat land än vad den faktiskt gör.

För att kött ska kunna märkas med "Ursprung Sverige" måste djuret vara fött, uppfött och slaktat i Sverige.

För fisk och skaldjur måste det finnas information om varifrån produkten kommer, både ursprungsland och vart fisken har fångats. Butiken kan visa det med märkning eller med en skylt.

Fransverige3

Mat från Sverige

Förutom ursprungsinformationen som måste finnas på vissa varor, så finns det också frivilliga märkningar som företagen kan ha på sina förpackningar för att det ska bli ännu tydligare var maten kommer ifrån.

Märkningen “Från Sverige” där även ”Kött från Sverige” och ”Mjölk från Sverige” ingår, är en sådan ursprungsmärkning som gör det enklare för oss att hitta mat, dryck och växter som producerats i Sverige. Märkningen betyder att maten är odlad, född och uppfödd, förädlad, förpackad och kontrollerad i Sverige. Du kan hitta märkningen på mängder med mat i butiken, till exempel mejerivaror, kött, korv, grönsaker, frukt, bär, ägg, müsli och bröd. Märket Från Sverige finns till och med på vissa restauranger. När märket används på kött och charkuterier, som korv och leverpastej, används “Kött från Sverige”. Och när det används på för mejerivaror, som yoghurt, glass och ost används ofta “Mjölk från Sverige”.

Svensk fågels märkning med den gula pippin är en annan sådan frivillig märkning. Den hittar du på förpackningar med svensk kyckling eller kalkon och garanterar att den är kläckt, uppfödd, slaktad och förädlad i Sverige och att djuren är friska och fria från salmonella.

Svensk Sigill Markning

Olika märkningar

Exempel på andra livsmedelsmärkningar som visar på hur maten är producerad är:

 • Svenskt Sigill - miljömärke för svensk mat och blommor. Denna kvalitetssäkring ställer ännu högre krav än svensk lagstiftning inom områdena djuromsorg, miljöansvar och livsmedelssäkerhet.
 • KRAV - en märkning för ekologisk mat som bygger på EU:s regler, men med fler regler och ännu hårdare krav än EU-ekologiskt. Märkningen används framför allt i Sverige, men maten kan komma från andra länder. 
 • EU-ekologiskt - ett gemensamt märke för ekologiska produkter som visar att maten är tillverkad enligt EU:s regler för ekologisk produktion.
 • Fairtrade - du hittar märket på livsmedel som är svår att producera i Sverige, exempelvis kaffe, bananer och kakao. Fairtrade innebär rättvis handel och visar att de som odlar maten har schyssta arbetsvillkor.
 • Rainforest Alliance - en märkning som visar att man tagit hänsyn både till biologisk mångfald, tar hand om regnskogen och att de som arbetar har bra villkor.
 • MSC - Marine Stewardship Councils märke hittar du på fisk och skaldjur och innebär att fisket skett på ett hållbart sätt.
Mjolkko Portratt

Kriterier för märkning av livsmedel

Det finns olika kriterier för livsmedelsmärkning inom olika områden. Exempel på kriterier är:

 • Miljöhänsyn: ekologisk produktion, kemiska bekämpningsmedel, konstgödsel, GMO.
 • Djuromsorg: utomhusvistelse, liggplats, foder, GMO, användning av antibiotika.
 • Hälsa: joniserande strålning, livsmedelstillsatser, GMO.
 • Arbetsvillkor: rättigheter, säkerhet, minimipris, levnadslön.
 • Kontroll: hur märkningen kontrolleras, oberoende, flera parter