Tillbaka till Svensk mat

Säker mat

I Sverige kan du inte fuska med maten, vi mäter och kontrollerar det mesta. Därför är det säkert att köpa svensk mat.

Det här håller vi koll på:

 • Vi mäter och kontrollerar förekomsten av hormoner – det har aldrig hittats rester av tillsatta hormoner i svenskt kött.
 • Vi kontrollerar att det inte finns antibiotikarester i köttet och kanske ännu viktigare att det inte förekommer antibiotikaresistenta bakterier i köttet.
 • Vi kontrollerar noga att alla genetiskt modifierade växter inte medför risker för miljö och hälsa.
 • Vi har både obligatoriska och frivilliga salmonellaprogram i förebyggande syfte.
 • Vi genomför dessutom noggranna åtgärder vid alla salmonellafall – om de nu förekommer så får aldrig något komma ut till konsumenterna.
 • Vi ser till att inte använda växtskyddsmedel i onödan. Sverige använder minst växtskyddsmedel i Europa. Istället arbetar vi långsiktigt och förebyggande för att minimera användandet.
 • Vi kontrollerar att alla djur mår bra. Det kan handla om att se till att nötkreaturen verkligen får gå ute under sommarmånaderna, att grisarna har tillräckligt med utrymme eller att kycklingarna har en färsk ströbädd att gå på.

Och många håller koll på oss

Det vore ju fånigt om bönderna bara kontrollerade sig själva. Givetvis finns det många som besöker våra gårdar och ser till att vi sköter oss. Bra tycker vi!

 • Länsstyrelsen har djurskyddsinspektörer som kontrollerar djurhållningen på gården.
 • Veterinärer gör salmonellakontroller och tar prover på djur för att se att de är friska.
 • Dessutom gör länsstyrelsen besök och kommunerna är ute och kontrollerar miljön runt våra gårdar.
 • Därtill genomförs frivilliga kontroller inom flera olika branscher. Exempelvis har både Svensk Fågel och Svenska Ägg egna djuromsorgsprogram som kontrolleras av oberoende kontrollorgan.
Agg