Tillbaka till Så växer det

Växternas behov

Precis som vi människor behöver växter näring för att klara sig. Växter är även beroende av ljus, värme och vatten. Vatten löser upp viktiga näringsämnen i växten, och ser till att det sprids till alla delar av plantan. En växt klarar sig inte utan vatten, men det kan också bli för mycket vatten i en odling. Då måste bonden leda bort vattnet genom att gräva diken – det kallas för dränering. 

Växterna behöver också koldioxid som de fångar upp från luften och omvandlar det till bland annat näring och syre. Läs mer om det under fotosyntesen nedan.

Hander 2
Kobajs

Näring

I naturen växer vilda växter av vad som finns naturligt i jorden. Insekter och kryp, bakterier, svampar och olika mikroorganismer ser alla till att vissna växtdelar bryts ner. Det är de förmultnade växterna som blir ny näring i jorden.  
Men för våra odlade grödor räcker inte naturens egen näring till. Jordbrukets växter kräver extra tillskott för att bonden ska få en så bra skörd som möjligt. Näring som bonden tillför kallas för gödsel. Gödsel berikar jorden med allt som växterna behöver extra: kväve, fosfor, kalium, kalcium, magnesium och svavel.

Det finns gödsel som är organisk och så finns det mineralgödsel. Organisk gödsel är till exempel växtrester som återgår till jorden när bonden plöjer, eller kiss och bajs från gårdens djur. Mineralgödsel tillverkas av människor på fabriker. 

Spruta Vaxtskydd 2

Växterna behöver skydd från angrepp

Utöver näring, ljus och vatten behöver bonden skydda växterna från angrepp. Angriparna kan vara insekter, larver, kryp, svampar och sjukdomar. Förutom inkräktare måste odlade grödor också kämpa om näring och utrymme med ogräset. Ogräsen är envisa och tömmer jorden på vatten och tränger undan de odlade grödorna. Bonden kan bekämpa hoten av inkräktare på olika sätt. Till exempel kan speciella typer av kemiska växtskyddsmedel användas. Bonden måste vara väldigt försiktig med medlen eftersom de kan vara giftiga även för andra organismer. Det är därför viktigt att skydda både naturen och sig själv när man använder dem. 

Vissa inkräktare kan bonden bekämpa med biologiska metoder. Till exempel kan olika nyttiga insekter äta upp bladlöss. Bonden kan också rensa bort ogräs med maskiner.

Fotosyntesen 600X800

Fotosyntesen

Som du ser på bilden så tar växterna sin näring från luften, vattnet och jorden. I bladens gröna färg finns färgämnet klorofyll. Klorofyllet tar upp ljuset och omvandlar koldioxid från luften och vattnet till näring (kolhydrater/socker). Processen kallas fotosyntesen och är själva förutsättningen för allt liv på jorden. 

Kretsloppet 800X600

Kretsloppet

Kretsloppet betyder att allt i naturen hänger ihop och går runt i en cirkel. Det finns olika cirklar, olika kretslopp. På en gård med växter och djur kan ett kretslopp se ut så här:

Bonden odlar på sin åker -->

--> Det blir mat till djuren och till oss människor -->

--> Djuren äter maten som sen blir till gödsel (bajs och kiss) -->

--> Gödseln läggs sen tillbaka i marken och blir näring till jorden och växterna så att det kan växa på nytt och bli mer mat. Så går det runt, runt, i ett kretslopp.

På så sätt hänger det alltså ihop, både växter och djur behöver varandra.

Kompost 600X800

Kompostering

Naturen är så fiffig att den har ett alldeles eget sätt att bryta ner sitt eget material från växt och djurriket så att det blir jord igen. Om man vill hjälpa naturen på traven, och se till att det går lite fortare, kan man kompostera.

För att kunna kompostera behöver man en kompost. Komposten ser ut som en låda och i den kastar man överblivna matrester och hushållsavfall som potatisskal med mera. Du kan också kompostera trädgårdsavfall som klippt gräs och nervissnade blommor.

Med hjälp av mikroorganiser (svampar och bakterier) och maskar förvandlas ditt avfall till jord igen. Det är viktigt att se till att det både är fuktigt och luftigt i din kompost för att den ska fungera. Jorden som bildas blir mycket näringsrik och passar toppenbra för att få saker att växa i din trädgård.