Tillbaka till Så växer det

Växtförädling

Växtförädling handlar om att ta fram grödor med goda egenskaper. Det kan till exempel vara särskilt söta tomater, eller havre som är tåligt mot angripare.

Man kan förädla växter på olika sätt. För att få växter med önskade egenskaper behöver man variation bland växterna och ett sätt att välja ut de växter man vill odla.

Förr korsade man sorter och valde ut de plantor och frön som hade önskade egenskaper. De användes som nytt utsäde, alltså de frön man sår. Under 1900-talet användes strålning och kemikalier för att påverka arvsmassan och ge variation. Idag finns ytterligare ett dussin metoder att skapa variation, bland annat olika typer av genteknik.

Även när det gäller hitta de plantor eller frön som har önskade egenskaper kan man använda genteknik. När man vet DNA-koden för en egenskap kan man söka efter den med genteknik. Det betyder att man även idag söker och väljer ut plantor med de bästa egenskaperna för att få en bra skörd. 

Top
Jordgubbar Mindre

Naturlig växtförädling

All växtförädling handlar om urval. Det betyder att man väljer ut de bästa egenskaperna för att få en bra skörd. Genom att använda utsädet från de växterna kan man se till att även framtida skördar blir som man önskar. 

Majs 3

GMO

GMO betyder genetiskt modifierad organism. En GMO kan vara en växt, bakterie eller insekt som har fått sin arvsmassa (DNA) ändrad på ett sätt som inte skett naturligt. Arvsmassan avgör vilka egenskaper en växt eller annan organism har. Exempel är färg på blomman, smak på äpplet, resistens mot mjöldagg. När man förändrar en växts egenskaper kallas det för växtförädling. Genteknik är en teknik bland många, som används för att ändra växters egenskaper.

GMO-teknik inom jordbruket används ofta för att göra grödor mer tåliga mot till exempel insekter och kemiska växtskyddsmedel. Soja och majs är vanliga som GMO, de kallas då för GM-soja och GM-majs.

Många tycker att GMO är riskfyllt. Därför finns inom EU och Sverige lagar som noga anger hur varje GMO ska undersökas innan den får odlas eller användas som mat eller foder. Omfattande forskning de senaste tio åren visar att det inte är någon skillnad i risk för miljö eller hälsa mellan GMO och växter som tagits fram med andra tekniker. Om mat eller foder tillverkats från en GMO, så ska det stå på förpackningen.