Få ut andra i skogen

Syftet med lektionen är att eleverna får lära sig som skogen som en resurs för avkoppling, rekreation och aktivitet.

Tillbaka till alla lektioner

I den här övningen får eleverna arbeta med att locka fler unga till skogen. Eleverna får arbeta tillsammans i olika grupper med att göra affischer som ska marknadsföra skogen.

Denna övning är framtagen av Skogen i Skolan. Mer information om Skogen i Skolan hittar du på www.skogeniskolan.se.

Elevuppgifter

Uppgift i skogen
I den här övningen får du arbeta med att locka fler unga till skogen. Du kommer att arbeta tillsammans i olika grupper med att göra affischer som ska marknadsföra skogen.

 • Er lärare berättar om övningen och delar in er i grupper.
 • Gå runt lite i skogen och sätt er sedan ner gruppvis.
 • Prata om vilka saker man bara kan göra när man är i skogen.
 • Rita och skriv om olika saker som ni kommer på.

När ni är tillbaka i klassrummet får ni börja göra en affisch.

 • Ni kan använda de teckningar ni gjorde i skogen.
 • Hitta på en rubrik till affischen och texter till bilderna.
 • Nu får ni sätta upp affischen i klassrummet och presentera ert arbete.

Fördjupning
Arbeta tillsammans och brainstorma kring saker som är bra med skogen och roliga saker man kan hitta på under friluftsliv och utevistelser. 

 

Bild 
Bildframställning

 • Framställning av berättande bilder, till exempel sagobilder och illustrationer till berättelser.

Tekniker, verktyg och material

 • Olika element som bygger upp form, yta samt för- och bakgrund i en bild, till exempel linjer och färg.
 • Några verktyg och material för teckning, måleri, modellering och konstruktioner samt för fotografering och annat digitalt arbete med bilder.

NO 
Året runt i naturen

 • Årstidsväxlingar i naturen. Några djurs och växters livscykler och anpassningar till olika livsmiljöer och årstider.

Svenska 
Läsa och skriva

 • Gemensamt och enskilt skrivande. Strategier för att skriva ord, meningar och olika typer av texter med anpassning till deras uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.

Tala, lyssna och samtala

 • Muntliga presentationer och muntligt berättande. Föremål, bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel som kan stödja presentationer

Idrott 
Hälsa och livsstil

 • Samtal om upplevelser av olika aktiviteter.
 • Undersökande av möjligheter till daglig rörelse i närmiljön.

Friluftsliv- och utevistelse

 • Utforskande av möjligheter till och genomförande av vistelse, lekar och rörel­ser i natur- och utemiljö.