Hösttavlor

Syftet med lektionen är att eleverna lär sig använda naturmaterial för kreativt skapande.

Tillbaka till alla lektioner

I den här övningen får eleverna samla löv som de sedan använder för att med hjälp av klister och papper skapa vackra tavlor med höstlöv.

Denna övning är framtagen av Skogen i Skolan. Mer information om Skogen i Skolan hittar du på www.skogeniskolan.se

Elevuppgifter

Uppgift i skogen
I den här övningen får du samla löv som du sedan använder för att med hjälp av klister och papper skapa vackra tavlor av höstlöv.

 • Ta er ut till skogen där läraren berättar om övningen och delar in er i grupper.
 • Varje grupp får en korg.
 • Leta efter löv som ni tycker är fina. Löven kan ni plocka från marken eller från grenar på träden.
 • Gå tillbaka till skolan för att torka löven.
 • Att torka löven tar lite tid, de måste ligga i press under ett par dagar. Efter ett par dagar kan ni arbeta vidare.
 • Med hjälp av lim och papper får ni skapa tavlor med de torkade löven.

Fördjupning
Lövets kretslopp äger rum varje år. När lövet faller till marken tas det om hand av bakterier, svampar, daggmaskar, tusenfotingar, hopp- stjärtar och andra insekter som omvandlar löven till jord.

Att prata om:

 • Vad händer med löven under vintern?
 • Vad använder träden löv till?
 • Hur använder skogens invånare löven?

 

Bild
Tekniker, verktyg och material

 • Några verktyg och material för teckning, måleri, modellering och konstruktioner samt för fotografering och annat digitalt arbete med bilder.

NO
Året runt i naturen

 • Årstidsväxlingar i naturen. Några djurs och växters livscykler och anpassningar till olika livsmiljöer och årstider.