Skattjakten

Syftet med lektionen är att genomföra en aktivitet i skogen och att eleverna får lära sig om enkla kartors uppbyggnad.

Tillbaka till alla lektioner

I den här övningen är uppdraget att gömma en skatt i skogen. Sedan ritar eleverna en skattkarta och låter en annan grupp försöka hitta skatten med hjälp av kartan.

Denna övning är framtagen av Skogen i Skolan. Mer information om Skogen i Skolan hittar du på www.skogeniskolan.se.

Elevuppgifter

Uppgift i skogen
I den här övningen får ni arbeta i grupp. Uppdraget är att gömma en skatt i skogen. Sedan ritar ni en skattkarta och låter en annan grupp försöka hitta skatten med hjälp av er karta.

 • Er lärare berättar om övningen och visar startpunkten. Dessutom får ni en sak som ska föreställa er skatt.

Att prata om:

 • Vad kan man ta hjälp av när man ritar en karta?
 • Prata om enkla kartors uppbyggnad. Hur kan en skattkarta se ut?

Nu får ni gå ut i skogen och gömma skatten.

 • Samarbeta i gruppen och rita en skattkarta som visar vägen från start till skatten.
 • Nu får ni byta karta med en annan grupp och försöka hitta den andra gruppens skatt med hjälp av deras karta.

 

Fördjupning
Prata om hur ni kunde ta hjälp av till exempel vädersträck, storleksrelationer och rumsliga begrepp som plats och läge för att lösa uppgiften.

 

Bild
Bildframställning

 • Teckning, måleri, modellering och konstruktion.

Matematik
Geometri

 • Konstruktion av geometriska objekt.
 • Skala vid enkel förminskning och förstoring.

Idrott och hälsa
Friluftsliv och utevistelse 

 • Att orientera sig i närmiljön och enkla kartors uppbyggnad. Begrepp som be­skriver läge, avstånd och riktning.
 • Utforskande av möjligheter till och genomförande av vistelse, lekar och rörel­ser i natur- och utemiljö.

SO
Att undersöka verkligheten

 • Jordgloben, analoga och digitala kartor samt storleksrelationer och väderstreck.
 • Mentala kartor, till exempel över närområdet, skolvägar eller andra platser som är betydelsefulla för eleven.