”Grön plast” från skogen

Lektionen handlar om att vi kan använda skogens råvaror för att ersätta plastprodukter som är gjorda av fossila material. Syftet med lektionen är att lära om skogen som en resurs för skapa ett mer hållbart samhälle.

Tillbaka till alla lektioner

I den här lektionen får ni arbeta med följande uppgifter:

 • Prata om saker som kan göras med ”grön plast”.
 • Söka efter produkter på skolan som istället skulle kunna göras av råvaror från skogen.
 • Fundera på vilka saker som kan göras av trä istället för andra material som plast och metall.

Uppgift i skolan

Börja med att läsa texten nedan tillsammans med er lärare.


Grön plast - att göra plast av råvaror från skogen
Med material som utvinns ur skogen kan vi ersätta olja som används när man gör plast. Plast som tillverkas av material från skogen kan användas istället för plast som tillverkas av olja. Mycket av den plast som används i Sverige skulle kunna tillverkas av träden som växer i våra skogar.

Många saker vi använder dagligen är gjorda av plast, till exempel matförpackningar och plastpåsar. Exempelvis plastpåsar kan tillverkas av råvaror från skogen. Påsar av plast från skogen, ”grön plast”, är ett bra miljöalternativ i jämförelse med vanliga plastpåsar, papperspåsar och tygpåsar. Men alla kassar, oavsett material, utgör en belastning för miljön. Därför är det viktigt att använda samma påse så många gånger som möjligt. Ett bra sätt att ta vara på påsen är att bära hem maten med den, gärna flera gånger, och sedan använda den för att slänga sopor i.

Gör en lista
Arbeta i grupper och börja med att fundera på saker av plast som ni använder i hemmet. Gör en lista över några saker som ni kommer på. Exempelvis:

 • Matlådor
 • Engångsbestick
 • Fortsätt och fyll på med egna förslag…


Frågor

 • Prata om vilka fördelarna är om man kunde tillverka saker i er lista av ”grön plast” istället.
 • Prata om hur man kan använda saker i listan på ett smartare sätt för att minska miljöpåverkan.
 • Tänk efter om några av sakerna i er lista är onödiga. Skulle vi klara oss utan dem?


Gå omkring-övning

 • Arbeta i grupper med att gå runt i skolan och spana efter föremål som är gjorda av plast.
 • Gör en lista av de föremål ni hittar som skulle kunna ersättas av produkter gjorda av ”grön plast”?
 • Finns det några av föremålen som istället skulle kunna göras av trä?
 • Avsluta med att presentera för de andra grupperna vad ni har kommit fram till.

 

Fördjupning

I lektionen har vi lärt oss att trä kan användas för att ersätta plast. Plast kan tillverkas av råvaror från skogen och saker kan helt enkelt göras av trä i stället för plast. Exempelvis kan engångsartiklar som plastbestick och plasttallrikar göras av trä och på så sätt bidra till bättre miljö.

Arbeta i grupper med att fundera och komma på andra saker som kan göras av trä istället för andra material som plast.

Rita
Gör egna teckningar som visar och förklarar era förslag.

 

Teknik

Tekniska lösningar

 • Hur några föremål i elevernas vardag används och fungerar. Enkla mekanismer, till exempel i verktyg och leksaker av olika slag. Begrepp som används i samband med detta.
 • Material för konstruktionsarbete. Materialens egenskaper och hur materialen benämns och kan sammanfogas.


Arbetssätt för utveckling av tekniska lösningar

 • Dokumentation av tekniska lösningar: skisser, bilder, ord samt enkla fysiska och digitala modeller.
 • Undersökande av hur några föremål i elevernas vardag är utformade och hur deras funktion kan förbättras.


Teknik, människa, samhälle och miljö

 • Några föremål och något tekniskt system i elevernas vardag, hur de är anpassade efter människans behov samt hur de har förändrats över tid.