Maskiner på gården

Syftet med övningen är att barnen får lära sig mer om maskiner och redskap som används på bondgården.

Tillbaka till alla lektioner

I den här övningen får barnen prata om bondens maskiner och redskap utifrån en bildberättelse. Berättelsen följs upp med en aktivitet där barnen får spela ett memory och lära sig vad de olika maskinerna och djuren heter. Övningen avslutas med att ni pratar om olika sorters redskap, maskiner och djur som finns på en bondgård.

 

Här hittar du användbara material till lektionen.

Övningen har tagits fram för att möta de krav som förskolan arbetar utefter. I läroplan för förskolan (Lpfö 18) står bland annat att förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla:

  • ett växande ansvar och intresse för hållbar utveckling och att aktivt delta i samhället,
  • förståelse för hur människors olika val i vardagen kan bidra till en hållbar utveckling, 

  • förståelse för samband i naturen och för naturens olika kretslopp samt för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra, 
  • förmåga att upptäcka och utforska teknik i vardagen,
  • utmana barnens nyfikenhet och förståelse för språk och kommunikation samt för matematik, naturvetenskap och teknik.
Övningen ger också barnen möjlighet att tillägna sig ett ekologiskt och varsamt förhållningssätt till sin omgivande miljö och till natur och samhälle.