Bondgårdsmemory

Träna på namnen på olika bondgårdsdjur, grönsaker och olika bondgårdsprylar med våra bondgårdsmemory. Finns på svenska och engelska.

Tillbaka till alla lektioner

I detta memory får eleverna på ett lekfullt sätt träna på namnen på olika bondgårdsdjur, grönsaker och olika bondgårdsprylar. 

Memory tränar minnet och kräver fokus och koncentration vilket hjälper eleverna att utveckla dessa viktiga färdigheter. Det är också ett socialt spel som passar perfelt att ta med ut i solen för utomhusundervisning. 

Här följer några exempel på kopplingar till läroplanen för ämnena svenska och engelska.

Svenska

Språkbruk

  • Ord och begrepp för att på ett varierat sätt uttrycka känslor, kunskaper och åsik­ter.

Engelska

Lyssna och läsa

  • Tydligt talad engelska och enkla texter som är instruerande, beskrivande och kontaktskapande, från olika medier, även i kombination med illu­stra­tioner.
  • Enkla dialoger och samtal.
  • Ord och fraser i närmiljön, till exempel på skyltar, i reklam och andra enkla texter.