Din affisch om grödor

Syftet med lektionen är att eleverna lär sig mer om grödorna som odlas i skolan och utveckla sina förmågor i ämnet bild.

Årskurs:

Ämne:

Tillbaka till alla lektioner

Börja med att eleverna väljer vilken gröda de vill skapa en affisch på. I nästa steg får eleverna ta reda på fakta om grödan och hur den odlas. Övningen avslutas med att eleverna presenterar sin affisch för resten av klassen.

Elevuppgifter

Uppgift i skolan

Börja med välja vilken gröda du vill skapa en affisch om. Välj gärna en gröda som ni kommer att odla i skolan. Titta på bonden i skolan för exempel på grödor du kan välja att jobba med.

I nästa steg får du ta reda på fakta om grödan och hur den odlas. Titta på bonden i skolan för lära dig mer om grödan du har valt.

Skapa affischen och använd både bild och texter som berättar om grödan.

Övningen avslutas med att du presenterar din affisch för resten av klassen.

Tips för att skapa din affisch:

  • Tänk på hur du kan använda olika element som bygger upp en bild, till exempel färg och form samt för- och bakgrund.
  • Leta efter bilder på din gröda och rita av någon av dessa.

Fördjupning

Rita en skiss över odlingen

I den här fördjupningen får du på egen hand eller tillsammans med andra elever ta fram ett förslag på hur du eller ni tycker att skolans odling ska se ut. 

  • Vilka grödor tycker ni ska odlas?
  • Hur stora ytor tycker ni ska avsättas till varje gröda?
  • Hur tycker ni att odlingen ska skyddas från t.ex. fåglar och rådjur?
  • Rita hur odlingen kan se ut.

 

På Bonden i skolan kan du hitta användbara material till lektionen. 

Bild

  • Teckning, måleri, modellering och konstruktion.
  • Olika element som bygger upp form, yta samt för- och bakgrund i en bild, till exempel linjer och färg.

Svenska

  • Språkliga strukturer och normer. Grundläggande skrivregler, med gemener och versaler, de vanligaste skiljetecknen samt stavning av vanligt förekommande ord i elevnära texter.
  • Muntliga presentationer och muntligt berättande. Föremål, bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel som kan stödja presentationer.