Slöjda till odlingen

Syftet med lektionen är att eleverna får komplettera skolans odling med saker de kan skapa och tillverka i slöjden.

Årskurs:

Ämne:

Tillbaka till alla lektioner

I inledningen till den här övningen får eleverna arbeta med idéer för vad de vill skapa till skolans odling. Eleverna kan också välja att skapa något för en odling hemma i trädgården, på balkongen eller på kolonilotten.

I nästa steg får eleverna utveckla sina idéer och rita skisser för hur deras slöjdföremål kan se ut. Därefter får eleverna börja arbeta med att förverkliga sina idéer.

Uppgift i skolan

  • Börja med att fundera på vad du vill skapa. Du kan skapa något för skolans odling eller välja att skapa något för en odling hemma i trädgården, på balkongen eller på kolonilotten.
  • I nästa steg får du utveckla din idé och rita en skiss på hur ditt slöjdföremål kan se ut.
  • Nu kan du påbörja arbetet med att förverkliga dina idéer.

Exempel på saker som du kan välja att arbeta med:

 

Fördjupning

  • Arbeta i grupper och ha en tävling om att skapa klassens bästa fågelskrämma. Avsluta arbetet i helklass med att rösta fram den bästa fågelskrämman.

 

Slöjd åk 4-6

  • Metall, textil, trä och andra material. Materialens egenskaper, användningsområden och kombinationsmöjligheter med varandra.
  • Slöjdarbetets olika delar: idéutveckling, överväganden, framställning och reflektion över arbetsprocessen. Hur delarna i arbetsprocessen samverkar till en helhet.
  • Enkla former av hantverkstekniker och begrepp som används i samband med dessa.
  • Skisser, mönster och arbetsbeskrivningar, hur de kan förstås och följas.