Skördemarknad

Syftet med lektionen är att eleverna får arbeta med att förbereda en skördemarknad - ett festligt tillfälle som klassen eller skolan kan fira i anslutning till arbetet med skolans odling.

Tillbaka till alla lektioner

I inledningen till den här övningen får eleverna tillsammans med läraren bestämma vilka aktiviteter som ska ingå i skördemarknaden.

Arbeta i grupper med att planera och förbereda aktiviteterna.

Övningen avslutas med att grupperna presenterar sina tankar och bidrag till skördefesten för resten av klassen.

Elevuppgifter

Uppgift i skolan

 • Brainstorming - börja med att i helklass ta fram idéer för hur en skördefest kan genomföras och vilka aktiviteter som kan ingå.
 • Läraren skriver upp de idéer som kommer fram på tavlan.
 • Fortsätt med att tillsammans sortera och gruppera de idéer som ni har kommit på under olika aktiviteter. Lägg vikt vid att fatta gemensamma beslut på demokratiska väg.
 • Dela in klassen i arbetsgrupper som får ansvar för att utveckla de olika aktiviteterna.
 • Arbeta i grupper med att planera och förbereda aktiviteterna.
 • Övningen avslutas med att grupperna presenterar sina skördefest-aktiviteter för resten av klassen.

Förslag på aktiviteter som hjälper er att komma igång:

 • Skriva inbjudan och göra menyer.
 • Försäljning av råvaror.
 • Försäljning av fikabröd.
 • Bakning av fikabröd.
 • Kassa och betalning - ta betalt, väga, bära fram.
 • Presentation om odlingen.
 • Presentation om grödorna. 

Fördjupning

 • Kavla upp ärmarna och fördela arbetet med att genomföra skördefesten på riktigt. Lycka till!

 

Bild åk 1-3

 • Teckning, måleri, modellering och konstruktion.
 • Olika element som bygger upp form, yta samt för- och bakgrund i en bild, till exempel linjer och färg.

Samhällskunskap åk 1-3

 • Grundläggande demokratiska principer. Vad åsikts- och yttrandefrihet samt majoritetsprincipen kan innebära i skolan och i samhället.
 • Pengars användning och värde. Olika exempel på betalningsformer och vad några vanliga varor och tjänster kan kosta.

Svenska åk 1-3

 • Grundläggande textbearbetning.
 • Språkliga strukturer och normer. Grundläggande skrivregler, med gemener och versaler, de vanligaste skiljetecknen samt stavning av vanligt förekommande ord i elevnära texter.
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande. Föremål, bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel som kan stödja presentationer.

Bild åk 4-6

 • Framställning av berättande och informativa bilder, till exempel serier och illustrationer till text.
 • Hur bilder påverkar och förmedlar budskap. Ord och begrepp för att kunna samtala om bilders innehåll, uttryck och funktioner.

Samhällskunskap åk 4-6

 • Vad demokrati är och hur demokratiska beslut fattas. Hur individer och grupper kan påverka beslut, genom att rösta i allmänna val och till exempel genom elevråd i skolan eller genom att skapa opinion i sociala medier.

Svenska åk 4-6

 • Bearbetning av egna och gemensamma texter till innehåll och form. Att ge och ta emot respons på texter.
 • Språkliga strukturer och normer. Meningsbyggnad, med huvudsatser, bisatser och skiljetecken samt textbindning med hjälp av sambandsord. Stavning, ords böjningsformer och ordklasser.
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare. Disposition med inledning, innehåll och avslutning. Stödord, bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel för att planera och genomföra en muntlig presentation. Hur gester och kroppsspråk kan påverka en presentation.