Skapa ett eget växthus

Materialet syftar till att låta eleverna följa och dokumentera processen från frö till planta. I materialet ingår olika mallar för växthus och elevdokumentation.

Tillbaka till alla lektioner

Materialet syftar till att låta eleverna följa och dokumentera processen från frö till planta. I materialet ingår olika mallar för växthus och elevdokumentation.

Odla direkt i en plastpåse som ni fäster på växthusets baksida. Häng sedan upp växthuset i ett fönster. 

Svenska

  • Grundläggande textbearbetning.
  • Språkliga strukturer och normer. Grundläggande skrivregler, med gemener och versaler, de vanligaste skiljetecknen samt stavning av vanligt förekommande ord i elevnära texter.

Bild 

  • Teckning, måleri, modellering och konstruktion.
  • Framställning av berättande och informativa bilder, till exempel serier och illustrationer till text.

Fördjupa er gärna inom odling med hjälp av materialet på hemsidan och koppla uppgiften till läroplanen för biologi och geografi.