Vad menas med hållbar mat?

Syftet med den här uppgiften är att eleverna ska lära sig om vad som menas med hållbar mat. De får också börja fundera kring vad som menas med närproducerad mat.

Tillbaka till alla lektioner

I den här lektionen får eleverna fylla i saknade ord i meningar som beskriver vad som menas med hållbar mat. 

Därefter får de rita en favoritfrukt eller favoritgrönsak som de tror växer i Sverige.

Elevuppgifter

Här hittar du uppgifterna till lektionen i PDF-format.

 

Bild

  • Framställning av berättande bilder, till exempel sagobilder och illustrationer till berättelser.

NO

  • Betydelsen av kost, sömn, hygien, motion och sociala relationer för att må bra.
  • Djur, växter och svampar i närmiljön, hur de kan grupperas samt namn på några vanligt förekommande arter.

SO

  • Miljöfrågor utifrån elevens vardag, till exempel frågor om trafik, energi och livsmedel.
  • Rumsliga förutsättningar i natur och miljö för befolkning och bebyggelse, till exempel mark, vatten och klimat.