Vad gör maten hållbar?

Syftet med den här övningen är att eleverna får lära sig om några av sakerna som avgör om maten är producerad på ett hållbart sätt eller inte.

Tillbaka till alla lektioner

I den här övningen börjar eleverna med att läsa faktatext om hållbar mat för att sedan skriva ner tre saker som bonden kan göra för att maten ska vara mer hållbar.

I fördjupningsuppgiften får eleverna fundera på vilken mat de skulle producera på sin gård om de var bonde. Till hjälp har de en karta över vad som främst produceras där de bor.

Elevuppgifter

Här hittar du uppgifterna till lektionen i PDF-format.

 

Geografi
Geografiska förhållanden, mönster och processer

  • Jordens naturresurser, till exempel vatten, odlingsmark, skogar och mineraler. Var på jorden olika naturresurser finns och hur människors användning av resurserna påverkar landskapet och människans livsmiljöer.

  • Klimat- och vegetationszoner samt på vilka sätt klimatet påverkar människans livsmiljöer.

Hållbar utveckling

  • Hur val och prioriteringar på individ- och samhällsnivå kan påverka miljön och främja hållbar utveckling.

Biologi
Natur och miljö

  • Människans beroende av och påverkan på naturen med koppling till naturbruk, hållbar utveckling och ekosystemtjänster. Naturen som resurs och vårt ansvar när vi nyttjar den.