Bonden är viktig

Syftet med lektionen är att eleverna får fundera och reflektera kring bondens funktion i samhället.

Tillbaka till alla lektioner

Uppgiften börjar med att eleverna får sitta i grupper och brainstorma kring varför bonden är viktig i samhället. Med hjälp av tankekartan och argumenten som eleverna tar fram skriver de sedan en insändare som de till exempel kan publicera på skolans sociala medier eller hemsida. 

 

Uppgift i skolan

 • Börja med att brainstorma kring varför bonden är viktig i samhället.
 • Arbeta med tankekartan där du ritar en bonde i mitten av ett papper och fyller på med dina idéer runt omkring.

Här är några områden som du kan utgå ifrån för att komma igång:

 • Mat, Ekologi, Levande landskap, Energiförsörjning, Foder och Miljö.

Med hjälp av din tankekarta får du nu fundera över hur samhället skulle vara utan bönder. Här är några frågor du kan arbeta med:

 • Var skulle vi få mat ifrån?
 • Hur skulle våra landskap se ut?
 • Hur skulle vi klara oss om vi inte hade bönder?

 

Fördjupning

Med hjälp av instruktionerna nedan får du skriva en kort insändare där du argumenterar varför bonden är viktig för samhället. Publicera gärna din insändare på skolans sociala medier eller hemsida.

Instruktioner för att skriva insändare:
En bra insändare ska vara kort och handla om ett ämne. Tänk på vem du skriver för och hur du vill framstå.

 • Vad vill du säga med insändaren?
 • Vilka är dina bästa argument?
 • Försök att få in en avslutande uppmaning!

När ni har skrivit klart:
Läs igenom din insändare högt. Att läsa igenom sin insändare högt är ett bra sätt att upptäcka om texten flyter. Det gör det också lättare att upptäcka felstavningar och för långa meningar.

 

Uppföljning

Skapa en idolaffisch om bonden som hjälte.

 • Börja med att göra en lista över fördelar med att välja mat från svenska gårdar och varför bonden är viktig.
 • Med hjälp av listan över fördelar hittar du på en bra slogan och skapar en poster där du uppmuntrar folk att välja mat från svenska bönder.
 • Skapa din poster med digitala hjälpmedel och använd både bild och text.
 • Fotografera eller hitta bilder på internet.

 

Svenska
Läsa och skriva

 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
 • Bearbetning av egna och gemensamma texter till innehåll och form. Att ge och ta emot respons på texter.

Texter

 • Beskrivande, förklarande, instruerande och argumenterande texter. Texternas innehåll, uppbyggnad och typiska språkliga drag.

Bild
Bildframställning

 • Framställning av berättande och informativa bilder, till exempel serier och illustrationer till text.
 • Återanvändning och bearbetning av bilder, till exempel i kollage och bildmontage.
 • Fotografi, film och annat digitalt bildskapande samt redigering av fotografi och rörlig bild.