Din egen drömgård

Syftet med den här lektionen är att låta eleverna fundera på skillnader mellan att växa upp på landet och växa upp i stan. De får också fundera på vad de hade haft på sin gård om de vore bonde.

Tillbaka till alla lektioner

Börja med att tillsammans med eleverna titta på filmen om bondens barn. I nästa steg får eleverna diskutera kring filmen utifrån frågorna som finns i övningen. Lektionen avslutas med att eleverna får rita sin drömgård.

Elevuppgifter

Uppgift i skolan
Titta på någon av filmerna i serien "Bondens barn" (här hittar du filmerna). Därefter delar ni in er i grupper och diskuterar frågorna om att växa upp på landet eller i stan.

 • Vilka är de största skillnaderna mellan att växa upp på landet och att växa upp i stan?
 • Vilka är de största likheterna?
 • Hur tror du att du skulle trivas på en gård? Vad tycker du verkar roligt och vad tycker du verkar mindre roligt?
 • Vilken nytta gör bönder för oss andra i Sverige?
 • Kan du tänka dig att jobba som bonde? Vad skulle du vilja jobba med då?
 • Avsluta med en genomgång i helklass för att höra vad de olika grupperna kom fram till.

 

Fördjupning
Rita din egen drömgård.
Låt dig inspireras av Wilma, Harry och de andra barnen och rita din egen drömgård.

 • Vilka djur skulle du ha på gården?
 • Vilka grödor skulle du odla på gården?
 • Kan du tänka dig att jobba som bonde?
 • Vad skulle du vilja jobba med då?

 

F-3

Bild
 • Framställning av berättande bilder, till exempel sagobilder och illustrationer till berättelser.
 • Teckning, måleri, modellering och konstruktion.
Svenska
 • Strukturerade samtal. Att berätta om vardagliga händelser samt att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Att lyssna, ställa frågor och ge kommentarer.
 • Att lyssna aktivt och återberätta viktiga delar av ett innehåll.
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande. Föremål, bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel som kan stödja presentationer.

4-6

Bild
 • Teckning, måleri, tryck och tredimensionellt arbete.
 • Framställning av berättande och informativa bilder, till exempel serier och illustrationer till text.
 • Hur bilder påverkar och förmedlar budskap. Ord och begrepp för att kunna samtala om bilders innehåll, uttryck och funktioner.
Svenska
 • Olika former av samtal. Att lyssna aktivt, ställa frågor, uttrycka tankar och känslor samt resonera och argumentera i olika samtalssituationer och i samband med demokratiska beslutsprocesser.
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare. Disposition med inledning, innehåll och avslutning. Stödord, bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel för att planera och genomföra en muntlig presentation. Hur gester och kroppsspråk kan påverka en presentation.