Läs, skriv och räkna med bondgårdsdjuren

I arbetshäftet får eleverna läsa, skriva och räkan med djuren på bondgården. Läs och dra streck till bilder, skriv bokstäver i rätt ordning och räkna djurens ben.

Tillbaka till alla lektioner

I arbetshäftet får eleverna läsa, skriva och räkna med djuren på gården. Häftet innehåller bland annat uppgifter där eleverna ska läsa och dra streck till bild, skriva bokstäver i rätt ordning, räkna djurens ben och lösa kluringar. 

Svenska

Läsa och skriva

  • Gemensamt och enskilt skrivande. Strategier för att skriva ord, meningar och olika typer av texter med anpassning till deras uppbyggnad och språk­li­ga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  • Grundläggande textbearbetning.
  • Handstil och att skriva med digitala verktyg.

Matematik

Taluppfattning och talanvändning

  • Hur naturliga tal och enkla tal i bråkform används i elevnära situa­tio­ner.
  • De fyra räknesättens egenskaper och samband samt användning i olika situationer.
  • Metoder för beräkningar med naturliga tal, vid huvudräkning, över­slags­räkning och skriftlig beräkning. Användning av digitala verktyg vid be­räk­ningar.

Algebra

  • Matematiska likheter och likhetstecknets betydelse.
  • Obekanta tal och hur de kan betecknas med en symbol.
  • Enkla mönster i talföljder och enkla geometriska mönster samt hur de konstrueras, beskrivs och uttrycks.

Problemlösning

  • Strategier för att lösa matematiska problem i elevnära situationer.