Gårdar förr och nu

Syftet med lektionen är att eleverna får lära sig om gårdar ur ett historiskt perspektiv och se vilka förändringar det svenska jordbruket genomgått.

Tillbaka till alla lektioner

Eleverna får börja med att undersöka hur jordbruket har utvecklats under 1800-talet och 1900-talet. Momentet avslutas med en analys som bland annat görs utifrån Sveriges urbanisering. I fördjupningen får eleverna arbeta med ett framtidsperspektiv och skapa sin egen bild av framtiden. Som avslutning arbetar eleverna med en presentation av sina framtidsgårdar. 

Elevuppgifter

Uppgift i skolan

Börja med att titta på filmen.

 • Vad förvånade dig mest om jordbrukets utveckling i Sverige?
 • Vilken uppfinning tycker du var viktigast för jordbruket? 
 • På vilken tid skulle du helst vilja ha varit bonde? 

Analys 1800-tal och 1900-tal 

 • Diskutera vad ordet urbanisering betyder och titta sedan på tabellen om urbaniseringsgrad i Sverige. Beskriv vilka samband mellan urbaniseringen och jordbrukets utveckling man kan se.
 • Vilka är de största förändringarna som skett och hur har det påverkat arbetet på gården? 

 

Fördjupning
En sak vi redan vet idag om framtiden är att utan mat överlever inte människan.

 • Nu får du fundera över framtiden och hur du tror att gårdar kommer se ut om hundra år. Uppgiften är att ta fram en enkel presentation som kan bestå av egna teckningar och texter som beskriver framtidsgården.

Tips! 

 • Fundera på vad en gård kommer att producera om hundra år, vilka växter kommer man att odla och vilka djur kommer man att ha?
 • Hur kommer jordbruket fungera för att skapa ett hållbart samhälle?

 

Svenska
Tala, lyssna och samtala

 • Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare. Disposition med inledning, innehåll och avslutning. Stödord, bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel för att planera och genomföra en muntlig presentation. Hur gester och kroppsspråk kan påverka en presentation

Bild
Bildframställning

 • Framställning av berättande och informativa bilder, till exempel serier och illustrationer till text.

Historia
Folkökning, ändrade maktförhållanden och emigration, cirka 1800–1900

 • Jordbrukets omvandling och den stora folkökningen samt översiktligt om den tidiga industrialiseringen i Sverige. Olika konsekvenser av detta för barns, kvinnors och mäns levnadsvillkor.