Skriv och vik - tema bondgården

Träna på textskapande och finmotorik med bondgårdens djur och växter - skriv, klipp och färglägg.

Tillbaka till alla lektioner

Detta material vänder sig främst till elever i årskurserna F-3 men går självklart att använda även i högre årskurser. 

Materialet ger träning i såväl textskapande som finmotorik (klippa och färglägga). Materialet går att använda till arbete med till exempel faktatexter, textindelning, sekvensbilder och berättande texter. 

Totalt finns sju olika mallar: ko, gris, får, morot, lök, tomat och lada. 

Det tillhörande skrivpappret finns både med och utan stödstruktur för textindelning. 

Använd materialet på Bonden i skolans hemsida för att göra informationsinhämtning till texterna. Läs faktatexter eller titta på filmklipp. 

Svenska

Läsa och skriva

  • Gemensam och enskild läsning. Sambandet mellan ljud och bokstav. Stra­te­gier för att avkoda, förstå och tolka ord, begrepp och texter.
  • Att återge delar av innehållet i olika texter samt resonera om budskap i tex­terna och jämföra med egna erfarenheter.
  • Gemensamt och enskilt skrivande. Strategier för att skriva ord, meningar och olika typer av texter med anpassning till deras uppbyggnad och språk­li­ga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  • Grundläggande textbearbetning.
  • Handstil och att skriva med digitala verktyg.
  • Språkliga strukturer och normer. Grundläggande skrivregler, med gemener och versaler, de vanligaste skiljetecknen samt stavning av vanligt före­kom­man­de ord i elevnära texter.

Informationssökning och källkritik

  • Informationssökning i böcker, tidskrifter och på webbplatser för barn samt i söktjänster på internet.

Bild

Bildframställning

  • Framställning av berättande bilder, till exempel sagobilder och illustrationer till berättelser.
  • Teckning, måleri, modellering och konstruktion.