Bondgårdskorsord

Syftet med övningen är att barnen får öka sitt ordförråd och träna på stavning genom att hitta och skriva in rätt bondgårdsord.

Tillbaka till alla lektioner

Syftet med övningen är att barnen på en lekfullt sätt får öka sitt ordförråd och träna på stavning genom att hitta och skriva in rätt bondgårdsord.

Materialet innehåller tre olika korsord, gårdens djur, gårdens mat och gårdens prylar. 

Alla korsord finns i två varianter, med och utan stöd i form av en ordbank

Svenska 

Språkbruk

  • Ord och begrepp för att på ett varierat sätt uttrycka känslor, kunskaper och åsik­ter.