Bondgårdsnytt

Syftet med lektionen är att eleverna ska få lära sig mer om bondgården och samtidigt öva sig på att skriva artiklar.

Tillbaka till alla lektioner

I den här uppgiften får eleverna arbeta med söka efter information om bondgården på hemsidan. Uppdraget går sedan ut på att skriva artiklar för den fiktiva tidningen Bondgårdsnytt. Eleverna får träna på att skriva artiklar och lär sig samtidigt mer om bondgården. 

I materialet ingår två olika mallar, med och utan begrepp samt en stödmall med förklaringar till begreppen. 

Om fantasin tryter finns det även bilder och förslag på rubriker som eleverna kan använda sig av i sitt skrivande. 

 

Svenska (ÅK 1-3)

Läsa och skriva

  • Gemensamt och enskilt skrivande. Strategier för att skriva ord, meningar och olika typer av texter med anpassning till deras uppbyggnad och språk­li­ga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  • Grundläggande textbearbetning.
  • Språkliga strukturer och normer. Grundläggande skrivregler, med gemener och versaler, de vanligaste skiljetecknen samt stavning av vanligt före­kom­man­de ord i elevnära texter.

Informationssökning och källkritik

  • Informationssökning i böcker, tidskrifter och på webbplatser för barn samt i söktjänster på internet.

Svenska (ÅK 4-6)

Läsa och skriva

  • Gemensamt och enskilt skrivande. Strategier för att skriva olika typer av tex­ter med anpassning till deras uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verk­tyg.

Informationssökning och källkritik

  • Informationssökning i några olika medier och källor, till exempel i upp­slags­böcker, genom intervjuer och i söktjänster på internet.

 

Det finns många fler kopplingar till läroplanen som kan tillämpas. Detta gäller ämnet svenska såväl som till andra kurser, beroende på val av tema för artikeln.