Säsongen styr

Syftet med lektionen är att eleverna får arbeta med och lära sig mer om hur de olika årstiderna påverkar vad och när svenska bönder kan odla.

Tillbaka till alla lektioner

I den här övningen börjar eleverna med att beskriva vad bonden gör på åkern under olika delar av året. I fördjupningen får eleverna undersöka hur Sveriges geografiska utsträckning från norr till söder påverkar vad som odlas i olika landsdelar.

Elevuppgifter

Uppgift i skolan
I den här övningen får du lära dig mer om hur de olika årstiderna påverkar vad och när svenska bönder kan odla.

Om våren

 • Vad gör bonden på åkern under våren?
 • Hur förändras klimatet under våren?

Om sommaren

 • Vad gör bonden på åkern under sommaren?
 • Hur förändras klimatet under sommaren?

Om hösten

 • Vad gör bonden på åkern under hösten?
 • Hur förändras klimatet under hösten?

Om vintern

 • Vad gör bonden på åkern under vintern?
 • Hur förändras klimatet under vintern?

 

Hemuppgift

 • Förklara på vilka sätt klimatet påverkar vad bonden gör på åkern under de olika årstiderna.
 • På vilka sätt kan bonden utnyttja den lugnare perioden under vintern?
 • Under vilka tider på året har bonden mest att göra och vad beror det på?

 

Fördjupning

 • Sverige är ett avlångt land som sträcker sig från norr till söder. På vilka sätt påverkar detta vad som odlas i olika delar av landet?

Sök efter svaret på frågan utifrån följande landsdelar:

 • Norrland
 • Svealand
 • Götaland

Avsluta med att rita en Sverigekarta och dela in i de tre landsdelarna. Rita in exempel på grödor som är vanliga i de tre olika landsdelarna och skriv grödornas namn.

Bild
Bildframställning

 • Framställning av berättande och informativa bilder, till exempel serier och illustrationer till text.

Geografi
Geografiska förhållanden, mönster och processer

 • Jordens naturresurser, till exempel vatten, odlingsmark, skogar och mineraler. Var på jorden olika naturresurser finns och hur människors användning av resurserna påverkar landskapet och människans livsmiljöer.
 • Klimat- och vegetationszoner samt på vilka sätt klimatet påverkar människans livsmiljöer.

Svenska
Texter

 • Beskrivande, förklarande, instruerande och argumenterande texter. Texternas innehåll, uppbyggnad och typiska språkliga drag.