Växter och fotosyntes

Syftet med lektionen är att eleverna får lära sig mer om växternas livscykel och fotosyntesens betydelse för växternas liv.

Tillbaka till alla lektioner

I den här övningen får eleverna börja med att beskriva växternas livscykel med hjälp av en färdig illustration. Sedan får eleverna fördjupa sig i hur fotosyntesen fungerar och dess betydelse för växtligheten.

Elevuppgifter

Uppgift i skolan

  • Beskriv växternas behov med hjälp av illustrationen.

Fördjupning

  • Arbeta i grupp och fördjupa er i vad fotosyntes är och fotosyntesens betydelse för växtlighet och liv.

Försök att besvara följande frågor i ert arbete:

  • Vilken energikälla använder växterna för fotosyntes?
  • Hur bildas glukos?
  • Varför är bladen gröna?

Sammanställ arbetet om fotosyntes genom att skapa er egen affisch med era illustrationer och texter.

 

Biologi
Natur och miljö

  • Näringskedjor och kretslopp i närmiljön. Djurs, växters och svampars samspel med varandra och hur några miljöfaktorer påverkar dem. Fotosyntes och cellandning.

Svenska
Informationssökning och källkritik

  • Informationssökning i några olika medier och källor, till exempel i uppslagsböcker, genom intervjuer och i söktjänster på internet.

Kemi
Kemin i naturen, i samhället och i människokroppen

  • Fotosyntes och förbränning som exempel på kemiska reaktioner i naturen.