Matdeckarna: Kompostera mera

Syftet med lektionen är att eleverna får lära sig mer om varför det är bra att kompostera och hur en kompost fungerar.

Tillbaka till alla lektioner

I inledningen till den här övningen får eleverna ta reda på och förklara hur en kompost fungerar. I fördjupningen arbetar eleverna vidare med kompostfrågan och får titta närmare på samhällsnyttan med att kompostera. Om ni har tid och möjlighet kan ni följa upp övningen med att bygga er egen kompost och kompostera i skolan.

Elevuppgifter

Uppgift i skolan
I den här övningen får du lära dig mer om varför det är bra att kompostera och hur en kompost fungerar.

  • Förklara med hjälp av illustrationen hur en kompost fungerar.

Fördjupning

  • Hur kan man kompostera om man har tillgång till egen tomt?
  • Hur kan man kompostera om man till exempel bor i lägenhet och inte har tillgång till egen tomt?

Hem- och konsumentkunskap
Levnadsvanor

  • Resurshushållning av livsmedel och andra förbrukningsvaror i hemmet. Återvinning i hemmet och i närområdet och hur den fungerar.

Svenska
Läsa och skriva

  • Strategier för att skriva ord, meningar och olika typer av texter med anpassning till deras uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.

Bild
Bildframställning

  • Framställning av berättande bilder, till exempel sagobilder.