Sant eller falskt?

Syftet med övningen är att eleverna får lära sig mer om gårdens djur och växter och vår svenska mat.

Tillbaka till alla lektioner

Utveckla och testa dina kunskaper tillsammans med dina kamrater på ett enkelt sätt genom denna övning. 

Spelet ger utrymme för inläsning samt diskussion kring frågorna vid redovisning av de korrekta svaren. I uppgiften finns 35 blandande frågor från bondgården - använd så många ni önskar och har tid med. 

Uppgift i skolan 

 • Börja med att läsa om våra svenska djur och växter på hemsidan. 
 • Kryssa i om påståendena är sanna eller falska. 
 • Gå igenom rätt svar.
 • Räkna antal rätt och kora vinnaren

Extramaterial

Det finns även ett kahoot med frågorna.

Matematik I årskurs 4-6

Taluppfattning och tals användning 

 • Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar. 
 • Tal i procentform och deras samband med tal i bråk- och decimalform.

Sannolikhet och statistik 

 • Lägesmåtten medelvärde, typvärde och median samt hur de kan användas i statistiska undersökningar. 

Svenska I årskurs 4–6 

Läsa och skriva 

 • Gemensam och enskild läsning. Strategier för att förstå och tolka ord, be­grepp och texter från olika medier. Att urskilja texters budskap, både det direkt uttalade och sådant som är indirekt uttryckt. 

Svenska I årskurs 1–3 

Läsa och skriva 

 • Att återge delar av innehållet i olika texter samt resonera om budskap i tex­terna och jämföra med egna erfarenheter.  

Förskolan 

Natur, teknik och samhälle 

 • Sortering och gruppering av växter och djur samt namn på några vanligt förekommande arter. 


Biologi I årskurs 1–3
 

Året runt i naturen 

 • Djur, växter och svampar i närmiljön, hur de kan grupperas samt namn på några vanligt förekommande arter.