Sysslor på åkern

Syftet med lektionen är att eleverna får lära sig mer om hur bonden sköter sina åkrar och odlingar

Tillbaka till alla lektioner

Uppgiften inleds med att eleverna arbetar i grupp och funderar över vilka arbetsmoment bonden utför på sina åkrar. Sedan fortsätter eleverna med hjälp av serierutor och färdiga rubriker att rita och beskriva vilken funktion varje syssla fyller.

I fördjupningen får eleverna arbeta med vilken hjälp bonden behöver av naturen för att få en lyckad skörd och vilka maskiner och redskap bonden använder på åkern. Om ni har tid över kan ni följa upp övningen med en fältstudie som beskrivs sist i uppgiften.

Elevuppgifter

Uppgift i skolan

  • Tänk igenom vilka sysslor bonden måste göra för att kunna få en fin skörd.
  • Rita och beskriv varje syssla i rutorna nedan.
  • Förklara även vilken funktion som varje syssla fyller.

Fördjupning

  • Bonden kan inte göra allt själv. Vilken hjälp behöver bonden av naturen för att det skall bli en lyckad skörd?
  • Vilka redskap och maskiner behöver bonden till sin hjälp för att kunna arbeta med stora åkrar i ett modernt jordbruk?

Biologi
Natur och miljö

  • Näringskedjor och kretslopp i närmiljön. Djurs, växters och svampars samspel med varandra och hur några miljöfaktorer påverkar dem. Fotosyntes och cellandning.
  • Människans beroende av och påverkan på naturen med koppling till naturbruk, hållbar utveckling och ekosystemtjänster. Naturen som resurs och vårt ansvar när vi nyttjar den.

Svenska
Läsa och skriva

  • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.