Djurexperten

Syftet med lektionen är att eleverna får lära sig mer om djuren som finns på svenska gårdar och vad djuren används till.

Tillbaka till alla lektioner

I den här uppgiften får eleverna välja ett djur att söka information om. Utifrån en tankekarta tar eleven fram fakta om djuret för att slutligen strukturera informationen i en faktatext.

Elevuppgifter

Uppgift i skolan

 • Bestäm dig för ett djur du vill arbeta med.
 • Rita djuret i mitten på ett papper och fyll på med saker du vill lära dig i små moln runt omkring djuret.
 • Sök sedan information om djuret utifrån din tankekarta och skriv korta faktatexter.

 

Fördjupning
I Sverige finns det kor som producerar mjölk och som producerar kött. Det finns olika raser som passar bra för olika syften. I den här fördjupningen får du titta mer på en av jordbrukets viktigaste djur, kon.

 • Ta reda på vilka olika raser av kor det finns i Sverige.

Skriv en kort faktatext om en ras och utgå ifrån följande frågor:

 • Vad är speciellt med rasen?
 • Hur lever den (miljö)?
 • Vad används kon till (kött eller mjölk)?

 

Svenska
Språkbruk

 • Språkliga strategier för att minnas och lära, till exempel grafiska modeller och stödord.

Informationssökning och källkritik

 • Informationssökning i några olika medier och källor, till exempel i uppslagsböcker, genom intervjuer och i söktjänster på internet.

Läsa och skriva

 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.

Biologi
Natur och miljö

 • Människans beroende av och påverkan på naturen med koppling till naturbruk, hållbar utveckling och ekosystemtjänster. Naturen som resurs och vårt ansvar när vi nyttjar den.
 • Hur djur, växter och svampar kan identifieras och grupperas på ett systematiskt sätt, samt namn på några vanligt förekommande arter.

Bild
Bildframställning

 • Framställning av berättande och informativa bilder, till exempel serier och illustrationer till text.