Mode från gården

Syftet med lektionen är att eleverna får lära sig mer om vad vi får från djuren, förutom mat.

Tillbaka till alla lektioner

I den här uppgiften får eleverna parvis tillverka en klippdocka som ska vara klädd i olika material från bondgården. Dockan ska även ha tillbehör som är tillverkade av material från gården. Till exempel en skinnhandväska, eller en hårborste med svinborst, t-shirt av träfiber och byxor av lin. Eleverna ska sedan skriva en beskrivande text om hur dockan är klädd. Eleverna kan sedan göra en film där de presenterar sin docka i form av en modevisning.

Elevuppgifter

Uppgift i skolan

 • Börja med att skapa en klippdocka av grovt papper.
 • Skapa sedan kläder och tillbehör till dockan av material som kommer från de svenska gårdarna.
 • Skriv nu en text som beskriver hur din docka är klädd och från vilka djur och växter materialen du har använt kommer ifrån.

Exempel på modematerial från bonden:

 • Ull
 • Skinn
 • Lin kan ge linnekläder
 • Trä kan ge kläder av cellulosa
 • Halm kan ge en halmhatt
 • Den kreative kan också göra nåt av svinborst (blir vanligtvis penslar)

Alternativ
Rita istället dockans kläder och beskriv vilka material som de är gjorda av.

Fördjupning
Gör en film av era arbeten och sätt samman till en modevisning.

Svenska
Informationssökning och källkritik

 • Informationssökning i olika medier och källor.

Läsa och skriva

 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag.

Tala, lyssna och samtala

 • Muntliga presentationer och muntligt berättande.

Biologi
Natur och miljö

 • Människans beroende av och påverkan på naturen med koppling till naturbruk, hållbar utveckling och ekosystemtjänster. Naturen som resurs och vårt ansvar när vi nyttjar den.

Bild
Bildframställning

 • Framställning av berättande och informativa bilder.
 • Fotografi, film och annat digitalt bildskapande samt redigering av fotografi och rörlig bild.

Slöjd

 • Slöjdmaterials ursprung, framställning och miljöpåverkan.