Ordspråk på gården

Syftet med lektionen är att eleverna får bekanta sig med ett antal ordspråk och reflektera över dess betydelse och ursprung.

Årskurs:

Ämne:

Tillbaka till alla lektioner

I den här uppgiften får eleverna börja med att para ihop ordspråk med rätt djurunge. Eleverna får sedan arbeta med ordspråkens betydelse och övningen avslutas med att elverna reflekterar kring hur ordspråken uppstod och fick spridning.

Elevuppgifter

Uppgift i skolan

  • Den här övningen handlar om ordspråk. Börja med att para ihop rätt ordspråk med rätt djurunge. Skriv också vad djurungarna kallas på den streckade linjen. 

Fördjupning

  • Dela in er i fem grupper (grupp A-E) och arbeta med att förklara vad ordspråken betyder. 

 

Svenska
Tala, lyssna och samtala

  • Att lyssna aktivt och återberätta viktiga delar av ett innehåll.

Språkbruk

  • Ord och begrepp för att på ett varierat sätt uttrycka känslor, kunskaper och åsikter.