Ordspråk på gården

Syftet med lektionen är att eleverna får bekanta sig med ett antal ordspråk och reflektera över dess betydelse. Eleverna får också hitta på en egen berättelse som illustrerar ordspråkets betydelse.

Årskurs:

Ämne:

Tillbaka till alla lektioner

I den här uppgiften får eleverna börja med att komplettera ordspråk genom att fylla i vilket djur som saknas. Eleverna får sedan arbeta med ordspråkens betydelse. Övningen avslutas med att eleverna skriver en kort berättelse som gestaltar ett av ordspråkens betydelse.

 

Svenska
Läsa och skriva

  • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  • Bearbetning av egna och gemensamma texter till innehåll och form. Att ge och ta emot respons på texter.
  • Handstil och att skriva med digitala verktyg.
  • Språkliga strukturer och normer. Meningsbyggnad, med huvudsatser, bisatser och skiljetecken samt textbindning med hjälp av sambandsord. Stavning, ords böjningsformer och ordklasser.