Från jord till bord

Träna på att beskriva mjölkens och brödets väg från bondgården till matbordet - fyll i mallen för denna vikbara folder.

Tillbaka till alla lektioner

Syftet är att eleverna ska träna på att beskriva mjölken och brödets väg från bondgården till matbordet för att förstå kretsloppet och arbetet som ligger bakom maten vi får på bordet. 

Eleverna får träna på att skriva och rita och lära sig mer om vart vår mat kommer ifrån. 

Svenska
Läsa och skriva

  • Gemensamt och enskilt skrivande. Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.


Bild
Bildframställning

  • Framställning av berättande och informativa bilder, till exempel serier och illustrationer till text.

Biologi

  • Näringskedjor och kretslopp i närmiljön. Djurs, växters och svampars samspel med varandra och hur några miljöfaktorer påverkar dem. Fotosyntes och cellandning.