Matförsörjning nu och i framtiden

Syftet med den här lektionen är att eleverna får lära sig mer om hur mycket av maten vi äter som är producerad av Sveriges bönder och hur mycket som är importerad.

Tillbaka till alla lektioner

Eleverna får läsa en tabell över olika livsmedel för att se hur mycket vi producerar i Sverige och hur mycket vi importerar idag jämfört med år 1988. 

I fördjupningsuppgiften får eleverna räkna på hur många fler munnar vi behöver mätta år 2050.

Elevuppgifter

Här hittar du uppgifterna till lektionen i PDF-format. Du kan välja att skriva ut eller låta eleverna arbeta digitalt i PDF:erna.

Geografi

Geografiska förhållanden, mönster och processer

  • Jordens naturresurser, till exempel vatten, odlingsmark, skogar och mineraler. Var på jorden olika naturresurser finns och hur människors användning av resurserna påverkar landskapet och människans livsmiljöer.
  • Klimat- och vegetationszoner samt på vilka sätt klimatet påverkar människans livsmiljöer.

 

Matematik

Taluppfattning och tals användning

  • Tal i procentform och deras samband med tal i bråk- och decimalform.
  • Metoder för beräkningar med naturliga tal och enkla tal i bråk- och decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning och skriftlig beräkning. Användning av digitala verktyg vid beräkningar.
  • Metodernas användning i olika situationer.

Sannolikhet och statistik

  • Lägesmåtten medelvärde, typvärde och median samt hur de kan användas i statistiska undersökningar.