Potatisens väg

Syftet med lektionen är att eleverna får lära sig mer om potatisens väg från åkermarken till konsumenten.

Tillbaka till alla lektioner

I den här uppgiften får eleverna beskriva potatisens väg från åker till hemmet med text och bild. I fördjupningen får eleverna undersöka potatisens många användningsområden.

Elevuppgifter

Uppgift i skolan
I den här uppgiften får du beskriva potatisens väg från åkern till hemmet.

  • Rita och skriv texter som förklarar vad som händer med potatisen i rutorna nedan.

Fördjupning
Från skolmaten är ni kanske mest vana med att få kokt potatis. Kokt färskpotatis är fantastiskt gott, men potatisen används ju på många olika sätt i matlagning.

  • Försök att komma på så många saker som möjligt man kan laga med potatis.

 

Svenska
Läsa och skriva

  • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag.
  • Skapande av texter där ord och bild samspelar.
  • Handstil och att skriva på dator.