Vad blir det för mat?

Syftet med lektionen är att eleverna får lära sig mer om vart maten vi äter kommer ifrån.

Tillbaka till alla lektioner

Detta är en enkel övning där eleverna får fundera på vart maten vi äter kommer ifrån.  

Uppgift i skolan 

 • Börja med att läsa om våra svenska djur och växter på hemsidan 
 • Fyll i exempel på mat som vi får av utvalda djur och växter i uppgiften 
 • Ringa in favoriten i varje kategori 

Fördjupning  

 • Utifrån uppgiften, diskutera i grupp hur viktiga dessa djur och växter är för er i vardagen 
 • Finns det något ni inte kan vara utan? Varför? Ge exempel.
 • Finns det något ni inte vill vara utan? Varför? Ge exempel på hur det skulle påverka dig i din vardag. 

Förskolan 

Språk och kommunikation 

 • Samtala, lyssna, ställa frågor och framföra egna tankar, åsikter och argument om olika områden som är bekanta för eleverna, till exempel etiska frågor och vardagliga händelser. 
 • Samtala om innehåll och budskap i olika typer av texter. 
 • Ord och begrepp som uttrycker behov, känslor, kunskaper och åsikter. Hur ord och yttranden kan uppfattas av och påverka en själv och andra. 

Natur, teknik och samhälle 

 • Sortering och gruppering av växter och djur samt namn på några vanligt förekommande arter. 


Biologi I årskurs 1–3
 

Året runt i naturen 

 • Djur, växter och svampar i närmiljön, hur de kan grupperas samt namn på några vanligt förekommande arter. 

Biologi I årskurs 4–6 

Natur och miljö  

 • Hur djur, växter och svampar kan identifieras och grupperas på ett syste­ma­tiskt sätt, samt namn på några vanligt förekommande arter. 
   

Svenska I årskurs 1–3 

Läsa och skriva 

 • Att återge delar av innehållet i olika texter samt resonera om budskap i tex­terna och jämföra med egna erfarenheter.  

Texter 

 • Texter som kombinerar ord och bild samt texter i digitala miljöer för barn.  

Språkbruk 

 • Ord och begrepp för att på ett varierat sätt uttrycka känslor, kunskaper och åsik­ter.
   

Svenska I årskurs 4–6 

Läsa och skriva 

 • Gemensam och enskild läsning. Strategier för att förstå och tolka ord, be­grepp och texter från olika medier. Att urskilja texters budskap, både det direkt uttalade och sådant som är indirekt uttryckt. 

Texter 

 • Texter som kombinerar ord och bild samt texter i digitala miljöer för barn. Tex­ter­nas innehåll, uppbyggnad och typiska språkliga drag.  

Språkbruk 

 • Ord och begrepp för att på ett varierat sätt uttrycka känslor, kunskaper och åsik­ter. Ords och begrepps nyanser och värdeladdning.