Mjölkens väg

Syftet med lektionen är att eleverna får lära sig mer om mjölkens ursprung och vägen från bondgården till affären.

Tillbaka till alla lektioner

I den här uppgiften får eleverna beskriva mjölkens väg från kon till hemmet genom att komplettera en serie illustrationer med beskrivande text. I fördjupningen av uppgiften får eleverna analysera mjölkens innehåll och avsluta med att göra sin egen sportdryck.

Elevuppgifter

Förr i tiden kunde pigan gå ut i ladugården och hämta mjölk direkt från korna. Idag ser mjölkens väg från kon till kylen mycket annorlunda ut.

Uppgift i skolan

 • Beskriv mjölkens väg från ko till mjölk genom att komplettera illustrationerna nedan med text som förklarar vad som händer med mjölken.

Fördjupning
Lär dig mer om naturens egen sportdryck.

 • Ta reda på vilka näringsämnen som finns i mjölk.
 • Hur mycket energi finns i ett glas mjölk?
 • Vad kan man göra av mjölk? Hur många saker kommer du på?

 

Svenska
Läsa och skriva

 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag.
 • Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar.

Texter

 • Beskrivande, förklarande, instruerande och argumenterande texter.
 • Texter som kombinerar ord, bild och ljud samt texter i digitala miljöer. Texternas innehåll, uppbyggnad och typiska språkliga drag

Kemi
Kemin i naturen, i samhället och i människokroppen

 • Matens innehåll och näringsämnenas betydelse för hälsan.

Hem- och konsumentkunskap
Mat och matlagning

 • Hygien och livsmedelssäkerhet i samband med hantering, tillagning och förvaring av livsmedel.

Historia
Folkökning, ändrade maktförhållanden och emigration, cirka 1800–1900

 • Jordbrukets omvandling och den stora folkökningen samt översiktligt om den tidiga industrialiseringen i Sverige. Olika konsekvenser av detta för barns, kvinnors och mäns levnadsvillkor.