Matens resa

Syftet med övningen är att barnen ska lära sig mer om matens kretslopp och matens resa genom stad och land.

Tillbaka till alla lektioner

Denna övning är framtagen av Jordbruksverket inom ramen för satsningen "Urban och Ruralia". Mer information om Urban och Ruralia hittar du här!

I den här övningen får barnen genomföra två delövningar och en längre fördjupningsuppgift. I första delövningen genomför barnen ett arbete kring grönsaker och kryddor som ni odlar tillsammans med barnen. I den andra delövning genomför barnen ett arbete kring maten som serveras på förskolan för dagen. I fördjupningsuppgiften genomför barnen ett längre projekt med en kompost.

Inled arbetet med att först läsa boken eller lyssna till appen om Urban och Ruralia. Ni kan också läsa de faktatexter som finns om mat i det lärarhandledningsmaterial som är kopplat till boken. Texterna är anpassade efter barn i förskoleåldern.

Förbered övningarna genom att diskutera med barnen om vad som händer med maten över tid. Ta till exempel potatisens kretslopp: bonden odlar, skördar, säljer till affären, människor köper, tillagar, äter och komposterar sedan skal och rester. Från komposten kan man sen ta jord och lägga på nya odlingar.

Del 1
Odla, grönsaker och kryddor tillsammans med barnen. Prata om vad ni behöver för att fröna och växterna ska växa: solljus, vatten, näringsrik jord. Följ processen tillsammans!

Del 2
Utgå från den mat som serveras på er förskola en dag i veckan. Börja med en samling och berätta för barnen vad ni ska äta för mat. Låt barnen ge förslag på vilka råvaror som ingår. Prata om var råvarorna kommer ifrån. Finns de på Ruralias gård? Finns de i naturen?

Barnen får sedan gå och ”handla” de råvaror som behövs. Förbered gärna med riktiga förpackningar eller bilder. Använd två alternativ, en billigare och en dyrare variant, förslagsvis en konventionell och en närproducerad eller ekologiskt vara. Diskutera med barnen om skillnaderna på varorna och varför de skiljer i pris, hur de transporteras, hur miljön påverkas av de olika varorna, med mera.

Ät maten och prata om hur maten smakar och hur de olika råvarorna förändras när de tillagas. Prata om vad ni gör av maten som ni inte äter upp och vad som händer med den.

Gör gärna om övningen med olika typer av maträtter.

Övningen har tagits fram för att möta de krav som förskolan arbetar utefter. I läroplan för förskolan (Lpfö 18) står bland annat att förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla:

  • ett växande ansvar och intresse för hållbar utveckling och att aktivt delta i samhället.
  • förståelse för hur människors olika val i vardagen kan bidra till en hållbar utveckling,

  • förståelse för samband i naturen och för naturens olika kretslopp samt för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra, 
  • förståelse för naturvetenskap, kunskaper om växter och djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen, 
  • förmåga att upptäcka och utforska teknik i vardagen, och
  • förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap.

Det står också:
Barn skapar sammanhang och mening utifrån sina erfarenheter och sätt att tänka. Därför ska de i förskolan möta respekt för sin person och sitt sätt att tänka och förstå sin omvärld.