Mjölk från svenska gårdar

Syftet med övningen är att barnen får lära sig mer om kor och mjölk samt andra mejeriprodukter.

Tillbaka till alla lektioner

I den här övningen får barnen prata om kor och mjölk utifrån en bildberättelse. Berättelsen följs upp med en aktivitet där barnen får beskriva olika smakportioner av yoghurt. Övningen avslutas med att ni pratar om olika sorters mat vi får av kornas mjölk.

Elevuppgifter

Sött, surt eller jordgubb?

Genomför ett experiment med barnen och låt dem smaka på och sedan beskriva tre olika smakportioner av yoghurt.

  1. Börja med att låta barnen smaka på en klick naturell yoghurt. Hur smakar den?
  2. I nästa smakportion serverar ni en klick yoghurt färgad med röd karamellfärg. Hur smakar den röda yoghurten? Låt barnen beskriva sin smakupplevelse.
  3. Upprepa smakportionen med yoghurt med röd karamellfärg och låt en tallrik med jordgubbar stå framme på bordet under experimentet. Låt barnen beskriva sin smakupplevelse på nytt.

Övningen har tagits fram för att möta de krav som förskolan arbetar utefter. I läroplan för förskolan (Lpfö 18) står bland annat att förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla:

  • ett växande ansvar och intresse för hållbar utveckling och att aktivt delta i samhället,
  • förståelse för hur människors olika val i vardagen kan bidra till en hållbar utveckling, 
  • förståelse för samband i naturen och för naturens olika kretslopp samt för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra.
  • Utbildningen ska även ge barnen möjlighet att tillägna sig ett ekologiskt och varsamt förhållningssätt till sin omgivande miljö och till natur och samhälle.